มารยาทในการฟัง
the-than105.gif มารยาทในการฟัง จัดเป็นมารยาททางสังคมที่ผู้ฟังพึงสังวรณ์ และปฏิบัติตามให้ได้ โดยแบ่งตามโอกาสดังนี้

-มารยาทการฟังในที่สาธารณะหรือในที่ประชุม -มารยาทการฟังระหว่างบุคคลมารยาทการฟังในที่สาธารณะหรือในที่ประชุม ผู้ฟังผึงปฏิบัติดังนี้1.ควรไปถึงสถานที่ก่อนเริ่มพูด

2.ให้เกียรติประธานหรือผู้พูดด้วยการลุกขึ้นยืนเพื่อแสดงการต้อนรับ

3.ให้เกียรติผู้พูดตามโอกาส เช่น ปรบมือเมื่อมีการแนะนำผู้พูด หรือปรบมือเมื่อผู้พูดพูดจบ

4.ระหว่างที่การพูดกำลังดำเนินอยู่ ควรรักษาความสงบ และความเรียบร้อย ไม่ส่งเสียงรบกวน

5.สำรวมกิริยา ไม่ควรแสดงอาการที่ไม่เหมาะสม

6.หากมีข้อสงสัย ควรให้ผู้พูดพูดจบก่อนจึงซักถาม

7.หากไปชมละคร ภาพยนต์ หรือฟังดนตรี ไม่ควรก่อความรำคาญให้ผู้อื่น38572.gifมารยาทการฟังระหว่างบุคคล ผู้ฟังผึงปฏิบัติดังนี้


1.ควรมองสบตาผู้พูดระหว่างการสนทนาเพื่อแสดงความสนใจ ระมัดระวังอย่าสบตาจนทำให้

คู่สนทนารู้สึกเขินหรือรู้สึกว่าถูกจ้องหน้าตลอดเวลา

2.ตอบสนองเรื่องที่ฟังอยู่ด้วยกิริยาที่เหมาะสม เช่น ยิ้ม พยักหน้า สั่นศีรษะ พูดตอบรับ เป็นต้น

3.อย่าพะวงกับสิ่งต่างๆรอบตัวที่รบกวนการฟัง เช่น เสียงพัดลม เสียงคนคุยโทรศัพท์หรือเสียงดังจากภายนอก เป็นต้น

4.ไม่ควรพูดแทรกขณะที่ผู้พูดยังพูดไม่จบ หากมีเหตุธุระสำคัญและจำเป็น ควรกล่าวขอโทษ และขอตัวไปจัดการธุระ

ให้เรียบร้อยโดยเร็ว

5.อย่าพูดตัดบทจนคู่สนทนารู้สึกเสียหน้า

6.ถ้าฟังไม่เข้าใจอาจซักถามได้เป็นระยะๆ หรือรอให้จบการสนทนาก่อน
38572.gif